Loomiskunsti koolituse meetodiks on broadering

Loomiskunsti mentorkoolituse eesmärk on inimeste avamine uutele ideedele oma põhitegevuse arendamiseks, kasutades teiste eluvaldkondade know-how`d.

Broaderingi kasutab edukalt London Business School just ettevõtte juhtimisega seotud treeningutes.
Mentorkoolitus on isikliku loomingulise potentsiaali ja EQ avardamise ning rakendamise protsess, mis toimib teise – loominguliselt aktiivsema – spontaansest kunstitegemisest saadud kogemuse kaudu.
Iga kord, kui anda ajudele aktiivset puhkust oma erialast, kui käivitatud on täiesti uus ja eriline – emotsionaalsem programm, siis töötab aju ikka edasi paralleelselt ka oma erialaste probleemidega, kuid nüüd juba märksa loomingulisemalt.

Kunstitegemise eesmärgiks on vabastada inimene rõhuvast mõist(us)likkusest. Luua sisemise vabaduse atmosfäär, mis võimaldab iga ala inimesel (nii kooliõpetajal kui ka parlamendisaadikul) vabaneda pingest ja rutiinsest mõtlemisviisist, et inimesed saaksid oma ja teiste elu juhtida emotsionaalse tarkusega.

Pingest vabanemise hetkel, kui inimese kõik psüühilised ja füüsilised reakstioonid on kirkad, saab ta ( nagu välgusähvatuse valgel) vägeva kogemuse osaliseks – ta ise saab pihta oma probleemide põhjustele ja leiab kergelt uued, eelarvamustevabad, parimad lahendused.  Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab – sellest mõttest algab loomine.  Tasub meelde jätta, et kogemus pole veel see, mis sinuga juhtus, vaid mida sa juhtunuga peale hakkad.