Aili Vindi loomiskunsti mentorkoolitus

Kohtumine oma isikliku loomepotentsiaaliga

Aili Vindi loomiskunsti koolitus on isikliku loomepotentsiaali võimendamise protsess, mis on suunatud iga eriala spetsialistile ja hakkab mõjuma loominguliselt aktiivsema tegevuse – spontaanse maalimise vahendusel.
Koolitus avab inimeses loomepotentsiaali, mida ta võib rakendada hiljem ükskõik millises eluvaldkonnas.

 Miks on vaja loomiskunsti koolitust?

Koolitus aitab loomeimpulsside abil märgata ja analüüsida iseenda sisemiste pingete põhjuseid. Inimese hinges on lõputu tüli mänguliselt loova lapsehinge ja tõsimeelse täiskasvanu vahel.
Ka organisatsiooni sees või mitme organisatsiooni vahel tekkinud konfliktsituatsioonid lahenevad kergelt, kui osata vaigistada ürgset konflikti iseendas. Loomiskunsti protsessitöö õpetab, kuidas pidada iseendaga loovalt läbirääkimisi.   Kui inimene suudab iseendaga hakkama saada, saab ta paremini hakkama ka teistega. Koolituse käigus saadakse taas kokku oma varjatud või juba unustatud isiklike tunnetega ning maalitakse spontaanselt need nähtavaks.

 Alles loomistuhinas, kus puhast kunsti oma kätega katsutud, taipab igaüks:  

 “Milline võimalus  kuldmuna!  minus  endas peidus on !

 

 käed värvi sisse!  

 Spontaanne maalimine ei nõua mingit maalimis- ja joonistamisoskust.  See ei ole kunstiõpe, kus tegudeinimesi kunstnikeks koolitatakse. 

Koolitusprotsessi käigus õpivad osavõtjad loomeimpulsse iseendas ära tundma ning neid oma viie meele abil taastama ja paremini kasutama. Loov inimene läheb edasi sealt, kus teised nõutult seisma jäävad. Ta avastab üha uusi üllatavaid seoseid, mis teistele kahesilma vahele on jäänud, sest läheneb probleemile paindlikult ja vaatleb seda eri vaatenurkadest.  Ta oskab suurepäraselt ette kujutada ja tõsiselt mängida.